Silvinova

Přístroje a nástroje pro hospodářskou úpravu lesů

Lesnická sekce společnosti Silvi Nova CS, a.s. se v posledních několika letech soustřeďuje především na zaváděním moderního dendrometrického vybavení a přístrojů či pomůcek pro českou a slovenskou taxaci, resp. hospodářskou úpravu lesů.

Díky své dlouhodobé specializaci na současné trendy ve zjišťování stavu lesa a úzké spolupráci s předním světovým výrobcem lesnických měřicích přístrojů a pomůcek - firmou Haglӧf Sweden AB - zvítězila Silvi Nova CS, a.s. např. v roce 2013 ve veřejné soutěži na dodávku elektronických registračních průměrek a příslušného SW vybavení pro státní podnik Lesy České republiky.

Kromě kvalifikovaného poradenství, uživatelské podpory a dalších aktivit, spojených především se zaváděním elektronických průměrek do lesnického provozu, se specializujeme i na vývoj a testování dalších moderních nástrojů poskytujících podklady pro efektivní správu lesních majetků a na zjišťování objemů stromů a porostních zásob obecně.

Jelikož se lesnická sekce společnosti Silvi Nova CS, a.s. zaměřuje v poslední době spíše na konzultační a výzkumnou a vývojovou činnost, většinu maloobchodní agendy, sklad a logistiku spojenou s distribucí zboží postupně předala  firmě Forestry Instruments s.r.o.

Pokud tedy máte jasno a víte, jaké vybavení potřebujete (např. elektronické průměrky či výškoměry, laserové dálkoměry, přírůstové nebozezy, relaskopické pomůcky, obvodová pásmy a další podobné vybavení...), obracejte se přímo na tohoto kvalifikovaného a zkušeného prodejce. Pracuje též v režimu přímého zastupování některých renomovaných výrobců a podá vám potřebné detailní informace o ceně i podrobnosti o dodacích podmínkách.

e-mail: forestryinstruments@gmail.com

telefon: 724 055 744


My, jako lesnická sekce společnosti Silvi Nova CS, a.s., jsme připravení vám nabídnout své služby v případě, že:

  • potřebujete informovat o moderních dendrometrických přístrojích, nástrojích nebo technologiích v širších souvislostech ... nebo
  • očekáváte komplexní a specifické řešení problematiky zjišťování porostních parametrů ... nebo
  • řešíte provozní zavedení ručních elektronických měřicích pomůcek v lesnictví nebo na skladech a rozhodujete se, jakou cestou se ubírat...

V takovém případě neváhejte a obraťte se přímo na nás: Naše poradenství funguje už více než 26 let. Najdete nás na naší původní e-mailové adrese:

info@silvinova.cz

a na telefonu:

+420 602 534 184

Jako příklad a velmi dobrou referenci Lesnické sekci společnosti Silvi Nova CS, a. s. lze uvést již zmíněnou a spolehlivě prováděnou uživatelskou podporu a tvorbu dendrometrických programů pro registrační průměrky, dodané státnímu podniku Lesy České republiky v letech 2014-2016.

Nebo vývoj metodiky a softwaru rámci výzkumného rezortního programu Ministerstva zemědělství, zaměřeného na podporu rozhodování v rámci plánování hospodářských zásahů v mýtních i předmýtních porostech.

Svých zkušeností a zahraničních kontaktů využíváme k zajišťování dodávek vysoce sofistikovaných zařízení pro vědecké laboratoře, které se zabývají dendrochronologií a zkoumáním různých druhů a vzorků přírodních materiálů či jevů. V tomto směru nabízíme své zkušenosti a kontakty spolupráci např. při uskutečněných dodávkách produktů:

Mimo těchto osvědčených a vzájemnou spoluprací prověřených firem, jsme schopni - v případě přání nebo potřeb svých zákazníků - navázat spolupráci s dalšími removanými výrobci přístrojů nebo zařízení z celého světa. A dodat vám přesně to, co potřebujete. Vyzkoušejte si nás!


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.