Silvinova

Digitální průměrky


Stránka se v současné době přepracovává tak, aby byla aktuální a poskytovala ty co nejvíce nejnovějších informací o elektronických průměrkách v širším kontextu.

Pokud se o tyto technologie podrobněji zajímáte, využijte, prosím, zatím informací o jednotlivých typech průměrek, které jsou už na našich stránkách aktualizovány.

O nejsilnějším současném modelu - průměrce DPII se dočtete na stránce: Digitech Professional 2. generace - DPII.

K informacím o jednodušší, ale v současnosti nejmodernější průměrce reprezentující tzv. odlehčené modely je cesta: Mantax DigiTech 2. generace - MDII.

DigiTech_Pro_Animering.gif

O našich elektronických průměrkách ve zkratce:

Současná, moderní "digitální průměrka" je v našem pojetí moderní, odolný, univerzální a snadno programovatelný terminál (C,C+), k němuž se jako standardní periferie připojuje přesná hliníková stupnice s elektronickým bezdotykovým snímáním měřených hodnot. Sklopná ramena usnadňují transport a skladování, variabilita délek ramene umožňuje volit optimální délku pro různé podmínky a porosty.

Průměrky Digitech Professional a DPII jsou programovatelné terminály s připojenou elektronickou stupnicí v nich se využívají různé aplikace pro sběr a zpracování dat pořízených v lese při měření stromů nebo jiných formách sběru terénních dat.

Kromě hodnot získávaných přímo měřením tlouštěk do těchto terminálů vstupují i další numerické a alfanumerické proměnné a v terminálu se tak vytváří datový soubor, který je dále zpracováván a ve formě výsledků prezentován na displeji a/nebo exportován do dalších zařízení.

Data se ukládají do interní paměti a podle potřeby exportují jak v primární podobě, tak ve formě vypočtených a roztříděných sestav.

Díky tomu, že moderní terminály dokáží komunikovat s dalším příslušentvím a data z těchto externích zdrojů umí ukládat do pořizovaného souboru, lze pohodlně a efektivně vytvářet i poměrně sofistikované datové struktury. Kromě výšek změřených výškoměrem a odeslaných do terminálu přes infraport nebo bluetooth rozhraní, se do souborů ukládají např. zeměpisné souřadnice převzaté z připojeného GPS modulu, čárové kódy ze štítků umístěných např. na cenných sortimentech na skládce.

Pro rychlé a přesné vytyčování zkusných ploch slouží ultrazvukový adaptér, který ke každé měřené tloušťce zjišťuje i její vzdálenost od středu zkusné plochy.

Efektivním pomocníkem při kontrole a kalibraci harvesterů je pak elektronické pásmo.

Co průměrka ještě neumí, to se zvládne rychle naučit!

Průměrky pracují s moderními programovými aplikacemi, určenými a upravenými přímo pro měření, třídění, následné a výpočty objemů dříví či ploch.

Uživatelům, kteří mají specifické nebo často se měnící požadavky na rozsah a strukturu pořizovaných dat, například pro výzkum nebo různé alternativní inventarizace s variabilními vstupy, nabízí výrobce možnost tvorby vlastních jednoduchých aplikací. Při využití programového balíčku VERSIO DP (programové prostředí v průměrce) a VERSIO BULDER (intuitivní nástroj na tvorbu vlastních programů v PC) si tak může každý uživatel sestavit vlastní posloupnost sběru a typu/formátu dat, jež přesně vyhovují jeho potřebám. Nemusí se tudíž spoléhat na standardní programy výrobce ani se nemusí učit průměrku složitě programovat.


Hlavní výhody elektronických průměrek:

  • Přesnost - vlastní přesnost měření (v řádu milimetrů) i následné výpočty objemů, kruhových základem či průměrných hodnot, obvykle přesahují běžné požadavky provozní praxe a jsou do značné míry ovlivněny spíše přístupem a zkušeností obsluhy než technickými možnostmi a parametry měřicích zařízení. Průměrka navíc pracuje s přímo změřenými hodnotami, bez tzv. tloušťkových intervalů a zaokrouhlovaných výšek. Přesnější jsou v důsledku toho i hodnoty vypočtené na jejich zákjladě.
  • Rychlost - vypočtené výsledky svého měření má uživatel k dispozici ihned po změření posledního stromu, dílčí hodnoty získává už v průběhu vlastního měření.
  • Programová variabilita a operativnost. Moderní průměrky umožňují zvolit takovou variantu programu, tedy strukturu zjišťovaných veličin, metod měření a způsobu výpočtu zásob, které danému účelu nejlépe vyhovují. Během jedné cesty do lesa lze tedy například změřit parametry vyznačené probírky, zjistit zásobu porostu určeného k těžbě i provést kontrolní měření vytěžené hmoty nebo evidenci hrání. Takovými nástroji disponují především programy vytvořené pro průměrky Digitech Professional, jako je např. ProfiTax, LCRTax, LCRMed, TIMS, ProTax, MaxTax, Latintax, Estimate či LogScale.
  • Primárně elektronická forma dat - k nesporným výhodám dat, pořízených elektronickou registrační průměrkou je i jejich "primárně digitální podoba". Standardní formáty (txt, XML, csv...) jsou snadno přenosné mezi průměrkou a počítačem, lze je okamžitě po doměření snadno transportovat do PC nebo kapesního počítače, uložit na archivační média, případně některou z moderních bezdrátových komunikačních technologií přenést k dalšímu zpracování např. do centrály, kde slouží k okamžitým obchodním nebo kontrolním účelům. Bez složitých konverzí je soubory možno využívat i v běžných programech jako je MS Excel, MS ACCESS, Word, NotePad, dB apod...


Jednodušší a levnější alternativou měření a ukládání porostních dat je elektronická průměrka MDII.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.