Silvinova

Přístroje, nástroje a pomůcky pro zjišťování taxačních parametrů lesních porostů

mantax_displej.jpgTaxační vybavení je obecné označení přístrojů a pomůcek, které se používají hlavně ke zjišťování parametrů lesních porostů. Zejména k měření tlouštěk a výšek stromů, vzdáleností, vytyčování hranic a ploch, relaskopickému zjišťování zásob, pořizování stromových vývrtů nebo k podrobnému mapování lesních porostů...

Jak jsme uvedli i na úvodní stránce, většinu našeho standardního sortimentu převzala pod svá křídla firma Forestry Instruments s.r.o. Platí to i o elektronických průměrkách, ovšem ne tak docela.

Efektivní využívání elektronických registračních průměrek je, alespoň podle našich zkušeností, spojeno s řadou důležitých aspektů, ať už jde vlastní sběr dat nebo jejich další zpracovávání a využívání. Nasazení těchto digitálních technologií, jakkoliv se stalo už i v ČR poměrně častým a v některých případech i jediným použitelným způsobem, jak se dopracovat k přesným informacím, zahrnuje i řadu souvislostí, které by měl každá uživatel znát. Domníváme se, že každý, kdo se rozhodne si podobné zařízení pořídit, by měl přesně vědět, co ho čeká, jak jej bude efektivně využívat a jaké výsledky s ním bude moci dosahovat. U složitějších průměrek a v nich implementovaných aplikací pak očekává, že jak jeho začátky, tak budoucí širší využití bude z naší strany podporováno kvalifikovaným poradenstvím, servisním zázemím a aktuálními informacemi, buď přímo od výrobce nebo z tuzemských pracovišť zabývajících se aplikacemi pro využití pořizovaných taxačních dat.

Elektronické průměrky proto zůstávají do značné míry i předmětem výzkumu a vývoje, kterým se lesnická sekce společnosti Silvi Nova CS stále zabývá a bude zabývat. Nechceme opouštět aktivity, v nich jsme dosáhli tak skvělých výsledků: Vítězství ve velmi náročném a opakovaném tendru na vybavení všech lesních správ a závodů státního podniku Lesy České republiky průměrkami Digitech Professional, dodávky části vybavení pro oba cykly Národní inventarizace lesů (ÚHÚL) a řady dalších dodávek sice menšího rozsahu, ale značné důležitosti, např .pro výzkum nebo vzdělávání.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.