Silvinova

Moderní metody zjišťování porostních zásob

Prvním českým programem, který si řada uživatelů rychle oblíbila a dodnes jej v mnoha dosluhujících průměrkách MANTAX Computer Caliper dosud využívá, byl ProTax 1.4 CZ. Už v druhé polovině devadesátých let se stal prvním skutečně efektivním nástrojem k rychlému a operativnímu zjišťování taxačních veličin a v mnoha směrech svou koncepcí stále odpovídá požadavkům na dostatečně přesné stanovení porostních zásob i pro obchodní účely. Byl jednoduchý, spolehlivý a široce využitelný a lze o něm bez nadsázky prohlásit, že, spolu s průměrkou MANTAX naučil mnohé české lesníky pracovat s elektronickými průměrkami.

Vývoj ovšem pokročil dále. V současné provozní praxi lze využít například nejnovější průměrku DigiTech Professional, pro níž existuje řada moderních programů. Nabízejí obdobné funkce, tentokrát ovšem v efektivnějším provedení, s lepšími HW parametry a řadou moderních příslušenství.

Mezi ty jednodušší programy určené k využívání průměrky Digitech Professional patří například program LatinTax 1.7 CZ nebo MAXTAX DP. Umožňují nejen měření tlouštěk a sběr dalších dendrometrických dat, ale data okamžitě třídí, zpracovávají a výsledky průběžně zobrazují na displeji.

Nejnovějším produktem umožňující využívat průměrku jako univerzální terénní terminál je pak aplikace TIMS .

Mezi nesporné výhody použití uvedených programů patří zejména:

 • Rychlost pořízení informací o porostech a kmenech (výsledky jednoduchých dendrometrických kalkulací lze zobrazit ihned po změření kmenů na displeji průměrky)
 • Přesnost (objem každého stromu lze počítat samostatně, podle změřených hodnot a definovatelných dendrometrických charakteristik)
 • Odpadá potřeba figurantů a problémy s jejich jednorázovým najímáním nebo zaměstnáváním i s kvalitou jimi odvedené práce
 • Zjišťovat zásoby porostů určených k těžbě může efektivně (a v klidu) provádět přímo kvalifikovaný lesník, současně s jejich odborným vyznačováním.
 • Digitální forma dat - umožňující jejich další efektivní zpracovávání, archivaci a transport (např. elektronickou poštou)
 • Univerzálnost - průměrku lze použít pro měření stojících porostů, ležících kmenů, případně ke kalkulaci objemu uskladněného dříví. Pro orientační zjišťování zásob pomocí statistických metod (např. kruhové plochy o libovolném poloměru) slouží automatický přepočet taxačních charakteristik na 1 ha.

Konkrétní přednosti programů MaxTax Pro/LatinTax 1.7CZ/TIMS.CZ
 • Komunikace v češtině, včetně názvů všech běžných dřevin
 • Možnost definování zatřídění jednotlivých dřevin do vlastních kvalitativních kategorií (např. souše, hniloba, cenné sortimenty ...)
 • Okamžitý výpočet základních taxačních charakteristik měřeného porostu přímo v průměrce (střední tloušťka a tloušťka středního kmene, střední výška a výška středního kmene, výčetní kruhová základna, celková porostní zásoba podle dřevin a kvalit, přepočtená hektarová zásoba při měření na zkusných plochách)
 • Jednoduchý transport dat (primárních i vypočtených) přímo do PC ve standardním textovém formátu (TXT)
 • Možnost alfanumerického označení každého souboru spolu s datem měření
 • Výpočty výšek pro kalkulaci objemu se provádí pro každý strom na základě matematické analýzy změřených vzorníků. (matematicky definovaný "výškový grafikon

Filosofie moderních programů pro sběr dat elektronickou průměrkou

Moderní nástroje slouží k efektivnímu zjišťování nejen dendrometrických, ale i kvalitativních a následně i finančních parametrů lesních porostů nebo těženého dříví. Myšlenky a postupy, které se osvědčily u oblíbených a široce využívaných programů ProTax, MaxTax nebo LatinTax 1.7CZ, se dále rozvíjely ruku v ruce se zvyšujícím se výkonem a komfortem terénních terminálů.

Výrobce nabízí řadu standardních programů, které umožňují předem nadefinovat rozsah a strukturu vkládaných dat (proměnných) a jejich ukládání do libovolných samostatných souborů. Z pořízených dat program zároveň průběžně počítá sumární i průměrné taxační veličiny, např. celkové objemy podle dřevin, střední tloušťky, výšky nebo průměrnou hmotnatost. 

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.