Silvinova

Výškoměr s relaskopickým adaptérem

Výškoměry řady SILVA CM RELASCOPE mají své hliníkové pouzdro vybaveno speciálním výřezem, které ve spojení s distančním řetízkem standardní délky umožňuje stanovení tzv. kruhové výčetní základny porostu relaskopickou metodou, tedy metodou profesora Bitterlicha.

pro__photo_rela.jpgVlastní adapter (výřez a řetízek) slouží k přibližnému stanovení hektarové výčetní kruhové základny porostu G (v m2), která po vynásobení příslušnou výškou a výtvarnicí nebo přímo výtvarnicovou výškou poskytuje informaci o skutečné zásobě lesního porostu
(v m3/ha).

Zásoba porostu v (m3/ha) je tedy:

H (m3/ha) = G(m2/ha) * v(m) * t;

nebo H = G(m2/ha)* vt

kde t je tzv. stromová výtvarnice - koeficient vyjadřující tvar kmene, v je změřená výška středního kmene na zkusné ploše a vt příslušná výtvarnicová výška.

Jak se měří porostní zásoba výškoměrem SILVA CM RELASCOPE:
obrazek
1. označme střed plochy na níž budeme zjišťovat porostní zásobu.
2. s použitím řetízku standardní délky, který vymezuje vzdálenost oka měřiče od relaskopického výřezu v korpusu výškoměru (viz obrázek vpravo) zaměřujme postupně na okolní stromy a sčítejme pouze ty kmeny, jejichž průmět tento výřez přesahuje. Pokud je obraz stromu široký přesně jako výřez, počítejme jej jako poloviční.
3. Zaměříme-li takto všechny stromy kolem označeného středu zkusné plochy, dostaneme tzv. hektarovou kruhovou základnu daného porostu. (Abychom ji mohli označit jako tzv. výčetní, je třeba všechny stromy zaměřovat skutečně ve výšce 1.3m od paty).
4. Pro získání skutečné zásoby v m3 na jeden ha měřeného porostu, vynásobíme příslušnou hodnotu výčetní základny změřenou výškou středního kmene na dané ploše a příslušnou výtvarnicí. (případně tzv. výtvarnicovou výškou)
5. Dva kroužky na řetízku připojeném k tělu výškoměru umožňují zvolit kratší nebo delší referenční délku, tzv. násobný faktor. Použijeme-li poloviční délku (kroužek ve středu řetízku) velikost výřezu se (relativně) rozšíří. Abychom obdrželi správnou hodnotu kruhové základny, musíme výsledek vynásobit dvěma. Násobný faktor je tudíž 0,5.i
Efektivní možnost přímého orientačního zjišťování porostních zásob přímo v lesním porostě je tzv. relaskopický výškoměr HEC-R, který nezbytné kalkulace hektarové zásoby provede okamžitě po zadání základních proměnných a výsledek zobrazí na displeji.

Vzhledem k tomu, že složitost a souvislosti metodiky zjišťování porostních zásob přesahují rámec tohoto jednoduchého návodu, doporučujeme prostudovat příslušnou literaturu nebo se obrátit na některá specializovaná pracoviště, která se touto problematikou zabývají. Řadu konkrétních dotazů k přístroji i metodice Vám rádi zodpovíme i my - info@silvinova.cz.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.