Silvinova

Prohlášení o ochraně osobních data údajů

         

Silvi Nova CS, a.s.,

Bělehradská 568/92, 120 00  Praha 2

IČ:     18384307

DIČ:   CZ18384307

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5514            

jednající: Ing. Vilém Urbánek, předseda představenstva

 

Vyjádření k zásadám a principům ochrany dat uplatňovaným ve společnosti Silvi Nova CS, a.s. v rámci její obchodní a servisní činnosti, ve vztahu k nařízení EK o ochraně osobních údajů (GDPR)

Společnost Silvi Nova CS, a.s. se ve svých obchodních i servisních aktivitách zaměřuje především na firemní zákazníky, kterým dodává profesionální materiály a vybavení a jimž poskytuje své služby. Pracuje tudíž s daty, která nemají v naprosté většině případů charakter osobních údajů ve smyslu uvedeného nařízení, ale s daty, jejichž využívání a archivace jsou požadovány korporátní legislativou spojenou s obchodní a finanční činností firmy.

Pokud jsou součástí dat, která využíváme v rámci své podnikatelské činnosti, i data osobního charakteru -  jména, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo jiné „osobní“ informace o zaměstnancích nebo statutárních orgánech našich obchodních partnerů - přísně dbáme na jejich zabezpečení v souladu s příslušnými směrnicemi na jejich ochranu. Zároveň ovšem platí i to, že veškerá data, používaná v rámci podnikání společnosti Silvi Nova CS, a.s. na úrovni kteréhokoliv ze zaměstnanců, tedy nejen ta osobní, považujeme za přísně důvěrná a pouze pro vlastní potřebu. V žádném případě je neposkytujeme jakémukoliv dalšímu subjektu nebo osobě.  Při našich vlastních marketingových aktivitách využíváme především údaje ze všeobecně dostupných zdrojů, jako jsou webové stránky, inzertní nebo reklamní materiály jiných právnických osob, případně informace, které nám naši obchodní partneři dobrovolně poskytli při vzájemných obchodních jednáních.

Účetní počítačový systém, který pro vedení firemního účetnictví používáme, je profesionálně zabezpečen a odpovídá standardům GDPR, jak co do zpracování, tak co do uložení použitých dat. Účetnictví pro nás vede externí účetní firma A.L.EX, s. r. o., dodržující všechny platné legislativní normy, vč. standardu ochrany dat všech typů.

Jakékoliv dotazy nebo požadavky související s uplatňováním práv na ochranu osobních dat, vyplývajících z nového evropského nařízení č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) adresujte, prosím, na vedení společnosti nebo na kterýkoliv z kontaktů, uvedených na těchto webových stránkách.

 

V Praze 17.7.2018

Vilém Urbánek, předseda představenstva

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.